Wspieramy edukacje dzieci i młodzieży w każym wieku

Kurs 8-klasisty

Wspieramy edukacje dzieci i młodzieży w każym wieku

Kurs 8-klasisty

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY to cykl 30 spotkań trwających po 90 minut.  Kurs rozpoczyna się w drugiej połowie września i kończy w kwietniu, niedługo przed egzaminem ósmoklasisty.

W naszej ofercie znajdują się kursy z:

W trakcie kursu nauczyciel powtarza, uzupełnia i systematyzuje zagadnienia teoretyczne objęte podstawą programową i obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty. Każda lekcja składa się z części teoretycznej, podczas której uczniowie przypominają i utrwalają sobie zagadnienia teoretyczne. Druga część każdej lekcji jest przeznaczona na rozwiązywanie zadań typowych dla egzaminu ósmoklasisty. Podczas kursu z języka polskiego m.in. omawiane są lektury wymagane na egzaminie. Uczniowie opanowują także pisanie wypracowań. Kurs matematyczny zapewnia nabycie sprawności rachunkowej, umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji oraz logicznego rozumowania i argumentacji. W trakcie kursu uczeń otrzymuje wszystkie materiały. Dysponujemy szeroką bazą różnorodnych arkuszy egzaminacyjnych.

Nasi nauczyciele to osoby doskonale znające wymagania egzaminacyjne, a także posiadające autorskie metody, dzięki którym jesteśmy w stanie zagwarantować zajęcia na najwyższym poziomie merytorycznym.

W trakcie trwania kursu organizowane są dwa egzaminy próbne, których celem jest sprawdzenie postępów w nauce i nabywanie praktycznych umiejętności przez naszych kursantów. Ponadto taki egzamin próbny „oswaja” ucznia ze stresem związanym z egzaminem ósmoklasisty, co przyczynia się do większego komfortu naszych uczniów podczas zdawania prawdziwego egzaminu ósmoklasisty w maju.

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole to doskonała okazja do uzupełnienia, usystematyzowania, utrwalenia i powtórzenia wiadomości, a także nabycia praktyki w rozwiązywaniu arkuszy egzaminacyjnych przed egzaminem ósmoklasisty.

Wspieramy edukacje dzieci i młodzieży w każym wieku

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!